SKŁADNIKI FIRMY

KREATYWNOŚĆ

PASJA

WIEDZA

b

DOŚWIADCZENIE

Centrum Szkoleń i Promocji Zatrudnienia to przestrzeń rozwoju i doskonalenia zawodowego dla doradców kariery i szkolnych doradców zawodowych, a także dla pracowników publicznych służb zatrudnienia, poradni, centrów i ośrodków rozwoju kariery.

CSIPZ to coś więcej już tylko szkolenia! To centrum, które łączy dobre praktyki, wiedzę, ogromne doświadczenie, a przede wszystkim bezbłędne przygotowanie i inspiracje do pracy w roli doradcy zawodowego.

Zarówno firmę szkoleniowo – doradcą oraz Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli tworzy i rozwija kobieta z pasją i charyzmatycznym podejściem do rozwoju zawodowego – Anna Płoska. Dyrektorka i właścicielka firmy współpracuje z 23 trenerami z branży edukacyjnej, HR-owej czy psychologicznej, którzy wspólnie realizują program oraz zaspakajają potrzeby rozwoju zawodowego klientów firmy.

Anna Płoska z ramienia Centrum Szkoleń i Promocji Zatrudnienia od 2017 roku organizuje i przeprowadza szkolenia oraz warsztaty          z zakresu rozwoju zawodowego. Od pierwszych miesięcy działalności szkoli również w formie zdalnej lub przez transmisje na żywo            i kursy online. Od 2019 roku trenerka szkoli i występuje głównie dla nauczycieli, doradców kariery i szkolnych doradców zawodowych.  Spędzając na sali szkoleniowej ponad 1000 godzin przeszkoliła ponad 5 000 doradców zawodowych, z zagadnień takich jak:

 • Wartościowe i inspirujące zajęcia z doradztwa zawodowego – metodyka, scenariusze
 • Metodyka i warsztat pracy zdalnego doradztwa zawodowego dla młodzieży,
 • Oczekiwania szkoły i uczniów oraz rodziców wobec rynku pracy,
 • Narzędzia coachingowe w doradztwie zawodowym w kontekście wspierania rozwoju pokoleń na rynku pracy,
 • Jak realizować doradztwo zawodowe w szkole?
 • Nowe trendy w edukacji kariery,
 • Kompetencje kluczowe,
 • Wymagania świata wobec doradcy zawodowego,
 • Kompetencje i umiejętności doradcy kariery,
 • Narzędzia i warsztat pracy ponadczasowego doradcy zawodowego.

BIEŻĄCE WYDARZENIA

Centrum Szkoleń i Promocji Zatrudnienia posiada:

 • Akredytację Dolnośląskiego Kuratora Oświaty, decyzja nr 2/2021 z dnia 28.01.2021 roku,

 • Wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych, wpis nr 2.02/00059/2019 z dnia 04-03-2019 roku,

 • Licencję partnerską do korzystania z narzędzi i metodologii FRIS, umowa nr 2022/52 z dnia 12.05.2022 roku,

 • Uprawnienia do kompleksowego wspomagania wraz z diagnozą potrzeb rozwojowych szkoły/przedszkola/placówki w zakresie kształcenia kompetencji kluczowych uczniów,

 • Doświadczenie w realizowaniu szkoleń dla jednostek budżetowych, placówek oświatowych i instytucji rynku pracy,

 • Ponad 370 pozytywnych opinii od zadowolonych uczestników szkoleń oraz instytucji współpracujących (wizytówka Google, fanpage Centrum Szkoleń i Promocji Zatrudnienia).

 • Wpis do Biblioteki Narodowej jako wydawca, publikacja „Ponadczasowy Doradca Zawodowy”, nr ISBN 978-83-965651-0-5,

 • Przygotowanie do stosowania technik kompensacyjnych i asystujących oraz zasad uniwersalnego projektowania – w trakcie certyfikacji,

 • Własną platformę z kursami online odlotowekursy.pl.

 

Anna Płoska

Dyrektor zarządzający CSIPZ, trener, wykładowca akademicki, coach.

HR Business Partner oraz Specjalista ds. Rekrutacji z doświadczeniem zdobytym w m.in. Agencjach Pracy. Praktyk z pasją i zaangażowaniem do procesów rekrutacyjnych – uczestniczka ponad 100 rozmów kwalifikacyjnych jako Kandydat – na potrzeby badawcze do pracy dyplomowej. Jako Rekruter przeprowadziła setki rozmów kwalifikacyjnych, łamiąc schematy standardowego spotkania o pracę. Organizator Assessment Center, aktywizator zawodowy, coach kariery. Z wykształcenia specjalista ds. HR i PR oraz Doradca Zawodowy.