AKTYWIZACJA DOLNOŚLĄSKIEGO RYNKU PRACY – III edycja – 8.5 RPO

Formy wsparcia przewidziane w projekcie:

Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. rozpoczęła realizację projektu pt. „AKTYWIZACJA DOLNOŚLĄSKIEGO RYNKU PRACY – III edycja” w ramach działania 8.5 Przystosowanie do zmian zachodzących w gospodarce w ramach działań outplacementowych Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Projekt jest realizowany na terenie Dolnego Śląska w partnerstwie z Dolnośląską Agencją Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. we Wrocławiu, Karkonoską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Jeleniej Górze, Agencją Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A. w Legnicy, Dolnośląskim Parkiem Innowacji i Nauki S.A. we Wrocławiu

Okres realizacji projektu: 01.04.2021 r. do 30.06.2023 r.

Całkowity budżet projektu wynosi 12 691 223,60 zł

Celem głównym projektu jest wsparcie procesów adaptacyjnych do zmian zachodzących na regionalnym rynku pracy umożliwiających aktywizację zawodową lub podjęcie albo utrzymanie zatrudnienia poprzez organizację kompleksowego programu outplacement.

Projekt skierowany jest do pracodawców przechodzących procesy restrukturyzacyjne i ich pracowników z obszaru województwa dolnośląskiego. Wsparciem zostaną objęte:

Zapraszamy do zgłoszeń i udziału w projekcie!

Dokumentacja dostępna na stronie: https://www.warr.pl/aktywizacja-dolnoslaskiego-rynku-pracy-iii-edycja-8-5-rpo-dokumenty/

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerami telefonu: