JAK WSPIERAĆ UCZNIA W PROCESIE ODKRYWANIA JEGO ZAINTERESOWAŃ, ZDOLNOŚCI I KOMPETENCJI?
Szkolenie dla doradców zawodowych i nauczycieli, szkolne doradztwo zawodowe, doradztwo zawodowe dla młodzieży, doradztwo zawodowe dla uczniów