Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli ODN Centrum Szkoleń i Promocji Zatrudnienia zaprasza serdecznie wszystkich doradców zawodowych, nauczycieli oraz edukatorów do udziału bezpłatnym seminarium online: „PANDEMIA–SZKOŁA 3:0, czyli jak w aspekcie psychologicznym pokonać trudnego rywala”, które odbędzie się 27.04.2021r. o godz. 17.00.
Wraz z znakomitymi specjalistami poszukamy rozwiązania oraz metod przeciwdziałania skutkom pandemii w kontekście psychologicznym. Przyjrzymy się tej nierównej walce i w oparciu o sprawdzone techniki spróbujemy pokonać rywala, aby nie wyrządził więcej szkód w obszarze edukacji i naszego uczestniczenia w tym starciu.
W trakcie seminarium odbędą się dwa interaktywne wykłady z udziałem doświadczonych ekspertów:
Prowadzący: dr Mateusz Grajek
Temat wykładu:
„Cyberbezpieczeństwo a nauka zdalna”
Dzięki udziałowi w prelekcji Uczestnicy:
✅ dowiedzą się czym jest cyberprzemoc,
✅ jakie są jej formy i jak jej zapobiegać;
✅ poznają zasady higienicznej pracy z komputerem (i nie chodzi tu o ergonomię);
✅ otrzymają odpowiedź na pytanie czym jest phishing, smishing, vishing.
Rozpoczęcie o godz. 17:05
Zakończenie o godz. 18:20
Prowadząca: dr Teresa Wagner-Tomaszewska
Temat wykładu:
„Zachowania autoagresywne, presuicydalne i suicydalne dzieci i młodzieży w czasie pandemii”
Uczestnik szkolenia pozna pojęcia
✅ autoagresji u dzieci i młodzieży oraz determinanty tych zjawisk.
✅ Spotkanie przybliży problematykę zachowań presuicydalnych i suicydalnych dzieci i młodzieży.
✅ Uczestnicy spotkania, wraz z prowadzącą, dokonają analizy danych statystycznych dotyczących omawianej problematyki za okres sprzed i w okresie pandemii.
✅ Jak rozpoznawać zespół presuicydalny u dzieci i młodzieży (nie tylko w okresie pandemii) i jakie podjąć działania?
Rozpoczęcie o godz.18:35
Zakończenie o godz. 19:50
WAŻNE INFORMACJE!
Interaktywne seminarium odbędzie się na platformie Clickmeeting – UWAGA! na seminarium na platformie dostanie się tylko 1⃣0⃣0⃣, pozostałe osoby zapraszamy do udziału w  streamingu na żywo na fanpage ODN Centrum Szkoleń i Promocji Zatrudnienia
Udział w seminarium jest bezpłatny!
Zaświadczenie MEN wystawimy na życzenie

Zapraszamy Serdecznie!