TRENERZY

Anna Płoska

Doradca zawodowy, HRBP, Coach, Trener oświaty oraz Rekruter z doświadczeniem zdobytym w m.in. Agencjach Pracy. Nauczyciel akademicki oraz Mentor na Uniwersytecie Wrocławskim oraz WSB.  Trener procesu wspomagania oraz specjalista ds. kompetencji kluczowych. Właścicielka Centrum Szkoleń i Promocji Zatrudnienia. Twórca pomysłów i scenariuszy na wartościowe i interaktywne zajęcia z doradztwa zawodowego. Praktyk z pasją i zaangażowaniem do doradztwa zawodowego i procesów rekrutacyjnych – uczestniczka ponad 100 rozmów kwalifikacyjnych jako Kandydat – na potrzeby badawcze do pracy dyplomowej. Jako Rekruter przeprowadziła setki rozmów kwalifikacyjnych, łamiąc schematy standardowego spotkania o pracę. Z wykształcenia specjalista ds. HR i PR.                                                                                        Dzisiaj z pasją i wielkim zaangażowaniem szkoli doradców zawodowych, przekazując wiedzę dot. rynku pracy, procesów rekrutacyjnych, myślenia wizualnego, coachingu w pracy doradcy i szeroko pojętej branży HR.

Anna Płoska Dyrektor ODN CSIPZ

Sylwia Majer

Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w pracy    z ludźmi. Przez dziesięć lat obejmowała stanowisko edukatorki w oświacie.                                                          Od ponad 3 lat wspiera procesy rekrutacyjne na stanowiska managerskie & specjalistyczne w oparciu o metodologię FRIS. Z FRIS korzysta również prowadząc warsztaty z komunikacji, doradztwa zawodowego jak i konsultacji biznesowych.

Lubi dzielić się swoim doświadczeniem w obszarze zmiany kierunku ścieżki zawodowej.

Ewelina Kowalczyk

Specjalista ds. profilaktyki społecznej, nieletnich                i patologii  Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Krajeńskich.  Odpowiedzialna za szkolenie policjantów    z zakresu przepisów prawnych, szkoli również nauczycieli i rodziców uczniów szkół podstawowych          i średnich z zakresu odpowiedzialności nieletnich, aspektów prawnych narkomani, cyberprzemocy, cyberprzestępczości.                                            Przeprowadza  szkolenia z zakresu procedury                   ,,Niebieskiej Karty”, zajmuje się profilaktyką społeczną, nieletnimi i patologią oraz zastępuje rzecznika prasowego. Koordynator powiatowy procedury ,,Niebieskiej Karty”, członek zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy domowej w powiecie strzelecko-drezdeneckim. Z wykształcenia dziennikarka, ukończyła Wyższą Szkołę Polityki Społecznej w Poznaniu.                                Trenerka wspomagania nauczania.

Joanna Gałwiaczek

Niebanalna, twórcza polonistka, pasjonatka teatru, założycielka wielu grup teatralnych, rozwijająca pasje młodych ludzi. Świetnie wykorzystuje różne metody i formy pracy, aby skutecznie przygotować młodzież do wyzwań współczesnego świata, nie tylko, choć także do egzaminów ósmoklasisty i maturalnego.                        Jako wieloletni egzaminator wie, jak pracować, żeby jej uczniowie osiągali sukcesy. Uczy języka polskiego również cudzoziemców.                                              Doradca zawodowy i oligofrenopedagog. Wszystkim jej działaniom przyświeca hasło: Inspirować! Nie szkodzić!

Małgorzata Złocińska

Zastępca dyrektora szkoły podstawowej, nauczyciel języków obcych, trener, szkoleniowiec. Zwolenniczka nowych technologii w nauczaniu. Pedagog specjalny, egzaminator z języka niemieckiego na poziomie maturalnym i szkoły podstawowej. Od 15 lat z pasją i zaangażowaniem tworzy kreatywne lekcje. Autorka bloga www.nienudnalekcja.blogspot.com oraz innowacji pedagogicznej „English binds people together”. Regularnie prowadzi webinary na Facebooku dla nauczycieli, podczas których nieustannie dzieli się swoją wiedzą w zakresie wykorzystania nowych technologii na lekcji oraz w codziennej pracy nauczyciela.

Teresa Wagner -Tomaszewska

Dydaktyk z wieloletnim doświadczeniem  w prowadzeniu zajęć z zakresu pedagogiki, zajmujący się  obszarem uprawnień Animatora w rozwoju podmiotowości i przedsiębiorczości na takich uczelniach jak: Akademia Humanistyczno – Ekonomiczna w Łodzi i w Brzegu, Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku Białej.  Doświadczony trener prowadzący  szkolenia m.in.: w Sp. z o.o. ADEPT Gdańsk, MW Consulting Szczecin, Genesis Hubert Olchawa, Pracownia Szkoleń i Rozwoju Competens – Kielcach, Firma Jarosław Szałajko – Doradztwo Gospodarcze, Negocjacje i Szkolenia w  Katowicach  a także szkolenia  dla pracowników Sądu Okręgowego w Olsztynie.  W latach 2017-2019 nauczyciel zajmujący się doradztwem zawodowym. Wykładowca zajmujący się tematyką z obszaru pedagogiki na takich uczelniach jak: Uniwersytet Śląski w Katowicach – Wydział Nauk Społecznych, Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy, Oddział Łódź, Instytut Studiów Podyplomowych w Tychach, a także Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku-Białej (2017-2020). Od 2015 trener (zakres pomocy społecznej oraz przeciwdziałania przemocy) w Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych w Krakowie. Przez 27 lat pełniący funkcję Kierownika Sekretariatu Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Mysłowicach, a od 6 lat Kierownik Biura Obsługi Interesantów w Sądzie Rejonowym w Mysłowicach.

Łukasz Wolanin

Od 15 lat pracuje z młodzieżą jako nauczyciel. Pracował w gimnazjum, a obecnie w szkołach podstawowych. Posiada uprawnienia do nauczania kilku przedmiotów m.in. historii, EDB, informatyki i doradztwa zawodowego. Od wielu lat jest związany i współpracuje z lokalnymi organizacjami pozarządowymi. Interesuje się nowymi technologiami – tworzy strony internetowe, administruje stronami www, tworzy i administruje fanpage’ami, w swojej szkole administruje usługą Office365 i innymi mediami komunikacyjnymi, rozgryza i testuje media społecznościowe. Nieregularnie prowadzi własnego bloga: uczfajnie.pl gdzie zamieszcza opisy użytecznych i sprawdzonych przez niego aplikacji i programów wspierających edukację lub według niego mogących się przydać w procesie edukowania. Od 2018 roku działa też na rzecz innych stowarzyszeń jako Mobilny Doradca Sektora 3.0 – doradza szczególnie w zakresie tworzenia samodzielnego stron www, fanpage’y, tworzenia grafik i przekazu medialnego (do wymienionych działań przedstawia najczęściej darmowe opcje z których mogą korzystać NGO).

Anna Kowalczyk

Socjolog specjalizujący się socjologią pracy socjalnej, pedagog o specjalizacji: aktywizacja i rozwój wspólnot lokalnych, dyplomowany specjalista pracy socjalnej w zakresie pracy z osobami uzależnionymi, animator środowiska dla osób starszych.Terapeuta zajęciowy świadczący usługi opiekuńcze dla osób z niepełnosprawnościami, a także masażysta.                   Od 2017 roku  – Absolwentka Akademii Liderów Lokalnych. Od 11 lat wspiera osoby z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, prowadząc zajęcia aktywizujące, reintegracyjne społecznie i zawodowo osób bezrobotnych, z niepełnosprawnościami  i dla seniorów. Od ok. 5 lat prowadząca zajęcia profilaktyczne dla dzieci w zakresie przemocy domowej, uzależnienia i współuzależnienia.  Aktualnie najbardziej skupiona na pracy z osobami z niepełnosprawnościami intelektualnymi i zaburzeniami psychicznymi (adaptacja ze środowiskiem, wzbudzanie motywacji do podejmowania działań nastawionych na zmianę, podejmowanie tych zmian). Twórca i realizator projektów socjalnych. Prowadząca zajęcia w formie warsztatowej, z minimalną, aczkolwiek niezbędną ilością teorii, skupiająca się na realnych przykładach z pracy zawodowej omawianych podczas zajęć.

Sławomir Szymczak

Doradca zawodowy, menedżer oświaty, regionalny lider ds. Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji; absolwent Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu oraz  ICAN Institute, pracował na stanowiskach menadżerskich w organizacjach pozarządowych specjalizujących się w obszarze edukacji; utworzył kilkadziesiąt placówek oświatowych i opiekuńczych; koordynator wielu projektów oświatowych, badawczych oraz z zakresu aktywizacji zawodowej; posiada doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy w obszarze edukacji oraz ocenie i realizacji projektów edukacyjnych i społecznych (także ponadnarodowych); inicjator m.in. adaptacji metody aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych duńskiej Kofoeds Skole na system kursowy; autor ekspertyz w zakresie optymalnych standardów tworzenia i funkcjonowania placówek edukacyjnych.

Anna Krasowska

Absolwentka Kulturoznawstwa i Psychologii Zarządzania Kadrami na Uniwersytecie Wrocławskim.                         Od wielu lat pracownik działów personalnych firm produkcyjnych i usługowych, którego główną rolą jest wspieranie przełożonych w zarządzaniu ich zespołami. Prowadzący szkolenia z zakresu komunikacji, zarządzania zespołem, motywowania, budowania i kształtowania relacji pracowniczych. Dzięki wysoko rozwiniętym umiejętnościom miękkim, szybko i sprawnie nawiązujący relacje. W pracy z klientem najważniejsze jest dobre rozpoznanie jego potrzeb, wzajemne zrozumienie, a następnie dostosowanie sposobu pracy i przekazywanych  treści dla uzyskania jak najlepszego efektu końcowego. Otwarta na nowe wyzwania i na niestandardowe rozwiązania.                                 Prywatnie miłośniczka zwierząt i jazdy na rowerze.

Alina Błaszczyk

Nauczyciel matematyki, podstaw przedsiębiorczości, informatyki i przedmiotów informatycznych w szkole średniej od 21 lat, a o 3 lata krócej w Szkole Policealnej. Prowadząca szkolenia od 15 lat dla osób w wieku od 20 do 92 lat. Autorka kilkunastu artykułów nt. autorytetów w XXI wieku, zagrożeń oraz samotności uczniów w czasie pandemii, a także motywacji nauczycieli i wypalenia zawodowego. W dorobku również artykuły dotyczące kobiet na rynku pracy i braku równouprawnienia. Prelegentka wielu konferencji o tematyce rozwojowej, równości i interdyscyplinarnych. Stara się łączyć atrakcyjność przekazu z zawartością merytoryczną. Prowadziła szkolenia komputerowe w Łodzi dla Urzędu Pracy, OHP, Monaru, FiftyPlus, BROSTu, a także dla Excellent z Wrocławia oraz dla Centralnego Domu Technologii w Warszawie z zakresu podstaw inwestowania na giełdzie papierów wartościowych w praktyce dla uczniów. Pasjonatka podróży po Polsce i Europie oraz wędrówek górskich.

Barbara Habrych

   Doradca zawodowy z doświadczeniem w pracy z dziećmi, młodzieżą i studentami. Trenerka biznesu i edukacji, specjalistka HR i rekruterka z wieloletnim doświadczeniem we wspieraniu rozwoju menedżerów dużej organizacji oraz w start-upie rekrutacyjnym. Autorka programów rozwojowych dla pracowników i menedżerów budowanych w oparciu o modele efektywności biznesowej. Współautorka eksperckiego podręcznika HRM. Zajmowała się projektowaniem i wdrażaniem procesów HR: adaptacja, rozwój i wsparcie dla menadżerów w zakresie zarządzania i relacji w zespole, programy talentowe, sukcesja, mentoring, zarządzanie szkoleniami, dzielenie się wiedzą w organizacji, wspieranie rozwoju kultury organizacyjnej. Obecnie pracuje jako doradca zawodowy oraz trener i rekruter-freelancer. W ramach własnej działalności gospodarczej współpracuje z biznesem. Prowadzi także szkolenia dla nauczycieli z zakresu tutoringu. Praktykę doradztwa zawodowego opiera o personalizację i budowanie relacji, wykorzystując narzędzia stosowane w tutoringu i coachingu. Wiedzą i doświadczeniem dzieli się w formie artykułów eksperckich publikowanych na platformie na rzecz uczenia się dorosłych EPALE, której jest ambasadorką.

Edukacja

Barbara jest absolwentką Dolnośląskiej Szkoły Wyższej na kierunku pedagogika oraz podyplomowych studiów na kierunku zarządzanie zasobami ludzkimi Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Ukończyła szereg szkoleń train the trainer oraz szkolenie dla trenerów rozwoju kompetencji społecznych. Certyfikowana tutorka i konsultantka DISC D3.

Osobiście

Zapalona amatorka aqua fitness i zielonej herbaty. Entuzjastka lifelong learning – uczenia się przez całe życie. Ulubione miejsce odpoczynku to Półwysep Helski.