W lutym bieżącego roku załoga Centrum Szkoleń i Promocji Zatrudnienia przeprowadziła ankietę wśród 101 osób obecnych (aktywnych i biernych zawodowo) na polskim rynku pracy. Ankieta miała na celu zbadanie wizerunku pracodawców. W szczególności zostały ocenione obszary...