SKŁADNIKI FIRMY

KREATYWNOŚĆ

PASJA

WIEDZA

DOŚWIADCZENIE

Centrum Szkoleń i Promocji Zatrudnienia to przestrzeń rozwoju i doskonalenia zawodowego dla doradców kariery i szkolnych doradców zawodowych, a także dla pracowników publicznych służb zatrudnienia, poradni, centrów                     i ośrodków rozwoju kariery.

CSIPZ to coś więcej już tylko szkolenia! To centrum, które łączy dobre praktyki, wiedzę, ogromne doświadczenie, a przede wszystkim tworzy inspirujące środowisko dla Ponadczasowych Doradców Zawodowych.

Zarówno firmę szkoleniowo – doradczą oraz Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli tworzy i rozwija kobieta z pasją i charyzmatycznym podejściem do rozwoju zawodowego – Anna Płoska. Dyrektorka i właścicielka firmy współpracuje z 23 trenerami z branży edukacyjnej, HR-owej czy psychologicznej, którzy wspólnie realizują program oraz zaspakajają potrzeby rozwoju zawodowego klientów firmy.

Anna Płoska

Anna Płoska z ramienia Centrum Szkoleń i Promocji Zatrudnienia od 2017 roku organizuje i przeprowadza szkolenia oraz warsztaty z zakresu rozwoju zawodowego. Od pierwszych miesięcy działalności szkoli również w formie zdalnej lub przez transmisje na żywo i kursy online.

Od 2019 roku trenerka szkoli i występuje głównie dla nauczycieli, doradców kariery i szkolnych doradców zawodowych. Spędzając na sali szkoleniowej ponad 1000 godzin przeszkoliła ponad 5 500 doradców zawodowych, z zagadnień takich jak:

 • Wartościowe i inspirujące zajęcia z doradztwa zawodowego – metodyka, scenariusze
 • Metodyka i warsztat pracy zdalnego doradztwa zawodowego dla młodzieży,
 • Oczekiwania szkoły i uczniów oraz rodziców wobec rynku pracy,
 • Narzędzia coachingowe w doradztwie zawodowym w kontekście wspierania rozwoju pokoleń na rynku pracy,
 • Jak realizować doradztwo zawodowe w szkole?
 • Nowe trendy w edukacji kariery,
 • Kompetencje kluczowe,
 • Wymagania świata wobec doradcy zawodowego,
 • Kompetencje i umiejętności doradcy kariery,
 • Narzędzia i warsztat pracy ponadczasowego doradcy zawodowego.
Anna Płoska CSIPZ

NAJCZĘŚCIEJ KUPOWANE

 • SZKOLENIE CZ.1: 18 POMYSŁÓW NA WARTOŚCIOWE I INTERAKTYWNE ZAJĘCIA Z DORADZTWA ZAWODOWEGO

  45,00 
 • SZKOLENIE CZ.2: 18 POMYSŁÓW NA WARTOŚCIOWE I INTERAKTYWNE ZAJĘCIA Z DORADZTWA ZAWODOWEGO

  45,00 
 • WEBINAR: JAK O NIECIEKAWYCH RZECZACH UCZYĆ W CIEKAWY SPOSÓB? ZAGRAJ W RYNEK PRACY

  0,00 
 • Książka „Ponadczasowy Doradca Zawodowy”

  69,00 

Centrum Szkoleń i Promocji Zatrudnienia posiada:

AKREDYTACJA

Akredytację Dolnośląskiego Kuratora Oświaty, decyzja nr 2/2021 z dnia 28.01.2021 roku,
b

REJESTR

Wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych, wpis nr 2.02/00059/2019 z dnia 04-03-2019 roku,
i

LICENCJA FRIS

Licencję partnerską do korzystania z narzędzi i metodologii FRIS, umowa nr 2022/52 z dnia 12.05.2022 roku,
l

UPRAWNIENIA

Uprawnienia do kompleksowego wspomagania wraz z diagnozą potrzeb rozwojowych szkoły/przedszkola/placówki w zakresie kształcenia kompetencji kluczowych uczniów,
N

DOŚWIADCZENIE

Doświadczenie w realizowaniu szkoleń dla jednostek budżetowych, placówek oświatowych i instytucji rynku pracy,
v

POZYTYWNE OPINIE

Ponad 370 pozytywnych opinii od zadowolonych uczestników szkoleń oraz instytucji współpracujących (wizytówka Google, fanpage Centrum Szkoleń i Promocji Zatrudnienia).

WPIS

Wpis do Biblioteki Narodowej jako wydawca, publikacja „Ponadczasowy Doradca Zawodowy”, nr ISBN 978-83-965651-0-5,

PRZYGOTOWANIE

Przygotowanie do stosowania technik kompensacyjnych i asystujących oraz zasad uniwersalnego projektowania – w trakcie certyfikacji,

PLATFORMA

Własną platformę z kursami online odlotowekursy.pl.

ZAUFALI NAM