Od 2017 roku Centrum Szkoleń i Promocji Zatrudnienia szkoli i doskonali kompetencje nauczycieli i doradców zawodowych na terenie całego kraju. Nasze szkolenia cieszą się dużym zainteresowaniem      i bardzo pozytywnym odbiorem. Nasi uczestnicy nierzadko po zakończonym szkoleniu wystawiają nam referencje, także z ramienia placówki oświatowej, w której pracują. Od 2019 roku szkolimy także rady pedagogiczne i organizujemy kursy doskonalące warsztat pracy nauczyciela. Do tej pory zorganizowaliśmy kilka ogólnopolskich konferencji, w których uczestniczyło kilka tysięcy edukatorów z całej Polski. Angażujemy się w akcje edukacyjne, takie jak Ogólnopolski Tydzień Kariery oraz na mocy uprawnień, które posiadamy- wspieramy szkoły we wdrażaniu kompetencji kluczowych.

Wszystkie wymienione działania są efektem zaangażowania i ogromnej pasji do dzielenia się wiedzą, inspirowania oraz wspierania pedagogów, nauczycieli i doradców zawodowych.

Niezwykle miło nam jest poinformować, że od 28.01.2021 Centrum Szkoleń i Promocji Zatrudnienia będzie realizować kolejne działania już jako niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli. Wysoka jakość świadczonych usług została potwierdzona przyznaniem naszemu Centrum wstępnej akredytacji Decyzją Nr 2/2021 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty we Wrocławiu z dnia 28.01.2021 r. 

Decyzja ta jest dla nas nie tylko ogromnym wyróżnieniem, ale również zobowiązaniem wobec odbiorców Centrum Szkoleń i Promocji Zatrudnienia. Zapraszamy do śledzenia zmian, które będą widoczne zarówno w ofercie CSIPZ, jak i na naszej stronie internetowej.