AKTYWIZACJA DOLNOŚLĄSKIEGO RYNKU PRACY – III edycja – 8.5 RPO

Formy wsparcia przewidziane w projekcie:

 • Doradztwo zawodowe z elementami pośrednictwa pracy – obligatoryjna forma wsparcia polegająca na indywidualnych spotkaniach Uczestnika z Doradcą zawodowym (Anną Płoska z CSIPZ),
 • Wsparcie na rozwój przedsiębiorczości składające się z etapu szkoleniowego, wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej (23 050,00 zł) i wsparcia pomostowego (1200,00 zł/msc),
 • Szkolenia zawodowe (5000,00 zł + stypendia szkoleniowe dla uczestników szkoleń ok. 1033,70 zł),
 • Studia podyplomowe (w wysokości do 7000,00 zł),
 • Staże zawodowe (w tym: stypendia stażowe 1033,70 zł/msc oraz pozostałe koszty związane z odbywaniem stażu+ wynagrodzenie dla opiekuna stażu),
 • Poradnictwo psychologiczne,
 • Dodatek relokacyjny (w wysokości do 7000,00 zł).

Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. rozpoczęła realizację projektu pt. „AKTYWIZACJA DOLNOŚLĄSKIEGO RYNKU PRACY – III edycja” w ramach działania 8.5 Przystosowanie do zmian zachodzących w gospodarce w ramach działań outplacementowych Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Projekt jest realizowany na terenie Dolnego Śląska w partnerstwie z Dolnośląską Agencją Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. we Wrocławiu, Karkonoską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Jeleniej Górze, Agencją Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A. w Legnicy, Dolnośląskim Parkiem Innowacji i Nauki S.A. we Wrocławiu

Okres realizacji projektu: 01.04.2021 r. do 30.06.2023 r.

Całkowity budżet projektu wynosi 12 691 223,60 zł

Celem głównym projektu jest wsparcie procesów adaptacyjnych do zmian zachodzących na regionalnym rynku pracy umożliwiających aktywizację zawodową lub podjęcie albo utrzymanie zatrudnienia poprzez organizację kompleksowego programu outplacement.

Projekt skierowany jest do pracodawców przechodzących procesy restrukturyzacyjne i ich pracowników z obszaru województwa dolnośląskiego. Wsparciem zostaną objęte:

 • osoby przewidziane do zwolnienia z przyczyn zakładu pracy,
 • osoby zagrożone zwolnieniem z przyczyn zakładu pracy,
 • osoby zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy.
 • osoby odchodzące z rolnictwa zamierzające podjąć zatrudnienie poza rolnictwem.

Zapraszamy do zgłoszeń i udziału w projekcie!

Dokumentacja dostępna na stronie: https://www.warr.pl/aktywizacja-dolnoslaskiego-rynku-pracy-iii-edycja-8-5-rpo-dokumenty/

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerami telefonu:

 • 887 350 153
 • 887 350 164
 • 887 350 165
 • 887 350 149