JEDYNY TAKI WARSZTAT DLA DORADCÓW ZAWODOWYCH!

Szkolenie online kierowane jest do:

 • Szkolnych Doradców Zawodowych
 • Doradców zawodowych – początkujących oraz w trakcie zdobywania kwalifikacji
 • Pasjonatów Doradztwa Zawodowego, którzy pragną doskonalić swój warsztat pracy oraz umiejętności
 • Psychologów, Pedagogów, Edukatorów
 • Wszystkich osób, które cechuje ambicja i nieustanna potrzeba rozwoju

To nie będzie zwykłe szkolenie online dla każdego!

Treści tego szkolenia są kierowane wyłącznie dla ambitnych doradców kariery, którzy mają odwagę i potrzebę doskonalić swoje kompetencje oraz warsztat pracy.

Podczas szkolenia doznasz olśnienia, bo słowo “inspiracja” w tym przypadku to za mało.

Poznasz 14 prawdziwych przykładów z życia Anny Płoskiej, które niesamowicie wpłynęły na jej sukcesy, rozwój zawodowy i umiejętności.

Jeżeli chcesz uczestniczyć w tym szkoleniu online musisz cechować się:

 • “otwartą głową”
 • potrzebą ciągłego doskonalenia się
 • otwartością na podejmowanie wyzwań
 • odwagą i “charakterem”
 • chęcią przekraczania granic swojej strefy komfortu
 • umiejętnością wyciągania wniosków z dobrych praktyk
 • umiejętnością szybkiego notowania
 • pozytywnym nastawieniem

Termin szkolenia online: 22.04.2020

Godzina: 20:00

Zapisy: https://csipz.pl/doskonalenie_doradcy/